Package One

مشاهده اطلاعات موجود در پکیج یک

بمنظور آموزش هر چه بهتر فرزندان دلبند شما، گروه متخصصین ما همواره در تلاش بوده اند تا روش های نو و مبتکرانه همراه با ایجاد اشتیاق در فرزندان، برای یادگیری هر چه بهتر زبان انگلیسی را خلق نمایند.
لذا، دی وی دی های آموزشی این پکیج ، با دسته بندی و موضوع گذاری به اختصار توضیح داده شده است که شما در پایین می توانید آنها را مطالعه نمایید

DVD1:
English for Kids

موضوعات آموزشی که در این دی وی دی قرار دارند به شرح زیر میباشد:
 • Family
 • Body parts
 • Letters A-D
 • Numbers 1&2
 • DVD2:
  English for Kids

  موضوعات آموزشی که در این دی وی دی قرار دارند به شرح زیر میباشد:
 • Clothes
 • Feelings
 • Letters E-H
 • Numbers 3&4
 • DVD3:
  English for Kids

  موضوعات آموزشی که در این دی وی دی قرار دارند به شرح زیر میباشد:
 • Colors
 • Toys
 • Letters I-M
 • Numbers 5
 • DVD4:
  English for Kids

  موضوعات آموزشی که در این دی وی دی قرار دارند به شرح زیر میباشد:
 • Shapes
 • Food
 • Letters N-R
 • Numbers 6&7
 • DVD5:
  English for Kids

  موضوعات آموزشی که در این دی وی دی قرار دارند به شرح زیر میباشد:
 • Wild animals
 • Weather
 • Letters S-V
 • Numbers 8&9
 • DVD6:
  English for Kids

  موضوعات آموزشی که در این دی وی دی قرار دارند به شرح زیر میباشد:
 • Actions
 • Jobs
 • Letters W-Z
 • Numbers 10
 • Watching TV is no longer a time-wasting activity.
  Site Manager

  تمایل به یادگیری و ثبت سفارش پکیج آموزشی یک را دارید؟

  بدون معطلی سفارش خودتان را ثبت کنید